Sık Sorulan Sorular
İletişim Bilgileri
Becker Türkiye
anasayfa1
IFRS Programları
DipIFR Sertifikası

item  ACCA ve IFRS Eğitimleri

item  Program Danışmanları

item  Kurumsal Müşteriler

item  ACCA Hazırlık Setleri


DipIFR Sertifikası

ACCA DipIFR Hazırlık Programı | 8 Nisan 2018  

ACCA Diploma in IFRS sertifika sınavına yönelik olarak düzenlenen ACCA DipIFR Hazırlık Programı, Kapsamlı ve Uygulamalı IFRS (3 gün), Konsolidasyon ve Sınava Hazırlık (4 gün) olmak üzere 7 gün olarak planlanmıştır.

Program tarihleri ve kayıt için aşağıda yer alan Online Kayıt bağlantısına tıklayınız.

Program, DipIFR, CMA ve CPA sertifikalarına sahip, finansal muhasebe ve IFRS alanında yetkin ve deneyimli program danışmanları tarafından yürütülmektedir. ACCA DipIFR Hazırlık Programı'nın başlıca hedefleri:

 • Katılımcılara kurumsal raporlama alanında uluslararası formasyon kazandırmak
 • Katılımcıların kurumsal raporlama ve IFRS alanında bilgi seviyesini geliştirmek
 • Katılımcıları ACCA program içeriğine uygun olarak ACCA DipIFR sınavına hazırlamak
 • Finansal muhasebe alanında profesyonel standartları yükseltmek
 • Sürekli gelişim kavramının iş hayatı ile birlikte uygulanabilmesini sağlamak

Program ACCA tarafından yayınlanan sınav içeriğine uygun olarak tasarlanmıştır. Program konuları;

 • Uluslararası Standart Yapıcılar ve İlgili Süreçler (International sources of authority)
 • Finansal Tablo Kalemleri (Elements of Financial Statements)
 • Finansal Tablo Sunumları ve Dipnotlar (Presentation and additional disclosures)
 • Finansal Tabloların Hazırlanması (Preparation of external financial reports)
 • Konsolide Finansal Tablolar (Financial reports for combined entities and joint ventures)

online_kayit

ACCA DipIFR Sertifikası Nedir? Neden Önemlidir?        

DipIFR (Diploma in International Financial Reporting), dünyanın en büyük muhasebe kuruluşlarından birisi olan ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) tarafından verilen ve tüm dünyada tanınırlığı olan, Uluslararası Finansal Raporlama alnında profesyonel yetkinliklerinizin ölçülmesine ve belgelenmesine yönelik uluslararası nitelikte ileri seviye bir sertifikasyondur.  Bu sertifikasyonu almaya hak kazanan profesyoneller, tüm dünyada kabul gören ACCA DipIFR derecesine sahip olurlar.

DipIFR, mali işler, denetim ve finansal yönetim alanında çalışan profesyonellerin IFRS alanındaki bilgi birikimlerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu program, IFRS alanında temel kavramların ve bu temel kavramların altında yatan prensiplerin anlaşılması ve uluslararası kapsamda uygulamaların öğrenilmesini hedefler.

Finansal muhasebe ve raporlama konusu ile ilgilenen ve en az 3 sene mali işler, finans ve denetim alanında görev yapmış olan, mevcut profesyonel birikimlerini uluslararası nitelikte bir yetkinliğe taşımak isteyen ve iyi derecede İngilizce bilen tüm profesyoneller bu programa katılabilirler.

ACCA tarafından yürütülen DipIFR sertifika programının amacı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konusunda profesyonel bilgi birikimini artırmak, temel kavram ve prensiplerin yanı sıra uluslararası alanda uygulamaları öğretmek şeklinde özetlenebilir. DipIFR programına katılan adaylar bu programın başarıyla tamamlanması sonucunda;

 • muhasebe standartları’nın genel çerçevesini ve yapısını anlayabilecek,
 • ilgili finansal raporlama standartlarını finansal tablolara uygulayabilecek,
 • gerekli finansal tablo açıklama ve dipnotlarını belirleyip uygulayabilecek,
 • konsolide grup finansal tablolarını bağlı şirket, iştirak ve iş ortaklıklarını da içerecek şekilde hazırlayabilecek

bilgi seviyesine erişecektir.

DipIFR Sertifika Sınavı

DipIFR  sertifika sınavı tek oturumda 3 saat süren  ve 2 bölümden oluşan bir yazılı sınav olarak gerçekleştirilmektedir. Sınav geçme notu 100 puan üzerinden 50 puandır. Sınav dili İngilizcedir.

Sınav hesaplama ve yorum sorularından oluşmaktadır. Bazı sorular senaryo/vaka çalışması yöntemine göre hazırlanmıştır. Sınavda Bölüm A genel olarak hesaplama içeren soruları, Bölüm B ise hesaplama ve yorum gerektiren soruları içermektedir.

Bölüm A: 1 Konsolidasyon Sorusu

40 puan

 

Bölüm B: 3 Senaryo/Vaka Sorusu (her biri 20 puan)

60 puan

 

Toplam

100 puan

 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sınav ücreti 2018 için erken kayıtlarda 185 GBP olup, ücretin yatırıldığı tarihten başlayarak iki yıl içinde, başka bir deyişle dört sınavlık bir dönem içinde sınava girme hakkı kullanılabilir. Bu ücret yalnız bir sınav için geçerlidir. Sınav kayıt işlemleri, ücretler, başvuru ve program içeriği ile ilgili detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sınav Konuları

ACCA DipIFR sınav kapsamı şu şekildedir;

I. Uluslararası Standart Yapıcılar ve İlgili Süreçler (International sources of authority)

 • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun yapısı
  (The structure of the International Accounting Standards Board)
 • Standart oluşturma süreci
  (The standard setting process)
 • Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi - IFRIC'in rolü
  (The role of the International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC)
 • Uluslarası ortak muhasebe standartlarına geçiş
  (Progress towards international harmonization)
 • IASB’nin finansal tablo hazırlanması ve sunulması ile ilgili koyduğu ana kurallar
  (The IASB 'Framework for the preparation and presentation of financial statements)
 • UFRS’nin ilk olarak uygulanması
  (The first time application of IFRS)

II. Finansal Tablo Kalemleri (Elements of Financial Statements)

 • Maddi Duran Varlıklar
  (Property, plant and equipment)
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  (Intangible assets)
 • Şerefiye
  (Goodwill)
 • Dönen Varlıklar - Stoklar Dahil
  (Current assets including inventories)
 • İnşaat/Taahhüt Sözleşmeleri
  (Construction contracts)
 • Borçlar (Liabilities)
 • Finansal Araçlar
  (Financial instruments)
 • Karşılıklar ve Koşullu Borçlar/Varlıklar
  (Provisions and contingencies)
 • Emeklilik öncesi ve sonrası yükümlülükler
  (Employment and post-employment benefits)
 • Kurumlar vergisi muhasebesi ve ertelenmiş vergi
  (Current and deferred tax)
 • Canlı Varlıklar ve Tarımsal Ürünler
  (Biological assets and agricultural produce)
 • Hisse bazlı ödemeler
  (Share-based payment)
 • Araştırma ve değerlendirme harcamaları
  (Exploration and evaluation of expenditures)

III. Finansal Tablo Sunumları ve Dipnotlar
(Presentation and additional disclosures)

 • Bilanço tarihinden sonraki olaylar
  (Events after the balance sheet date)
 • Hisse başı kazanç
  (Earnings per share)
 • İlişkili taraf açıklamaları
  (Related party disclosures)
 • Ara dönem finansal raporlama
  (Interim financial reporting)
 • Kur değişiminin etkileri
  (Effects of changes in foreign exchange rates)
 • Bölüm Raporlaması
  (Segment reporting)

IV. Finansal Tabloların Hazırlanması
(Preparation of external financial reports)

 • Kar/Zarar Tabloları ve Durdurulan Faaliyetler
  (Income statements and discontinuing operations)
 • Nakit akım tabloları
  (Cash flow statements)
 • Özkaynaklar değişim tablosu
  (Statement of changes in equity)

V. Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması
(Preparation of external financial reports for combined entities and joint ventures)

 • Bağlı ortaklıklar, iştirakler, ve iş ortaklıklarının tanımları
  (Definitions of subsidiaries, investments in associates and joint ventures)
 • Konsolidasyon uygulanmayan durumlar
  (Exclusions from consolidations)
 • Konsolide bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması
  (Preparation of consolidated balance sheets and income statements)
 • Özkaynak muhasebeleştirme yöntemleri
  (Equity accounting)
 • Oransal konsolidasyon ve iş ortaklıkları
  (Proportionate consolidation and joint ventures)

Sınava Dahil olmayan Konular

 • Ortaklık ve şube finansal tabloları
  (Partnership and branch financial statements)
 • Karmaşık grup yapıları - bağlı ortaklığa bağlı ortaklıklar ve yabancı ortaklıklar
  (Complex group structures, including sub-subsidiaries or mixed groups and foreign subsidiaries)
 • Kademeli satınalımlar, bağlı ortaklıkların satışı ve konsolide edilen şirketlerdeki yeniden yapılandırmalar
  (Piece-meal acquisitions, disposal of subsidiaries and group re-constructions)
 • Finansal kuruluşlara ait finansal tablolar
  (Financial statements of banks, financial institutions)
 • Konsolide nakit akım tabloları
  (Group cash flow statements)
 • Reorganizasyon ve yeniden yapılandırma
  (Schemes of reorganisation and reconstruction)
 • Şirket/Hisse değerlemeleri
  (Company/share valuation)
 • Sigorta şirketleri muhasebesi
  (Accounting for insurance entities)
 • Görüş ve tartışmaya sunulan uluslararası finansal raporlama taslakları
  (International financial reporting exposure drafts and discussion drafts)
 • Uluslararası kamu sektörü uygulamaları (The international public sector perspective)
 • Birden fazla işverenden sağlanan faydalara ait düzenlemeler
  (Multi-employer benefit schemes)
 • Hisse bazlı nakit alternatifli ödemeler
  (Share-based paymens with cash alternatives)
 • Emeklilik planları (Accounting and reporting by retirement benefit plans)
 • Hiperenflasyonist ekonomilerde değişen fiyatlara göre finansal raporlama bilgileri
  (Information reflecting the effects of changing prices and financial reporting in hyperinflationary economies)


online_kayit

 

Becker Türkiye

© 2018 Becker Professional Education Türkiye

Yasal Bildirimler | Bize Ulaşın